1η Συνεδρίαση 09/02/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

2η Συνεδρίαση 24/02/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

3η Συνεδρίαση 11/03/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

4η Συνεδρίαση 24/03/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

5η Συνεδρίαση 05/04/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

Σχέδιο προτεραιοτήτων για ΜΣΤ ΑΘΗΝΑ 2020