Θεσμικό πλαίσιο
Π.Δ. Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής απο τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας
ΦΕΚ254 / 05.03.2004
Χάρτες
Στόχοι ΠΔ/τος

N.2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ285/19.12.2001


Πιλοτική εφαρμογή του ΠΔ/τος στο τμήμα Άλιμος- Ελληνικό- Γλυφάδα- Βούλα:


Εγκεκριμένες μελέτες διαμόρφωσης:
  • Μελέτη διαμόρφωσης νότιου τμήματος Αγίου Κοσμά (ζώνη 5α)
Φυτοτεχνική μελέτη (Μάϊος 2008)
Αιτιολογική έκθεση (Μάϊος 2008)
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΣΑ (Μάϊος 2008)
  • Μελέτη διαμόρφωσης Β΄Αλιπέδου Βούλας (ζώνες 3β, 4α)
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡΣΑ (Μάϊος 2006)

  • Μελέτη διαμόρφωσης Μεγάλο Καβούρι (ζώνες 3α, τμήμα της 5δ)
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (Ιούνιος 2005)
  • Μελέτη διαμόρφωσης Αστέρα Βουλιαγμένης (ζώνη 2δ)
  • Μελέτη διαμόρφωσης Νήσου Υδρούσας (ζώνη 1β)
Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής (Οκτώβριος 2008)


Σχετικά κείμενα άλλων φορέων:
  • Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ
Προστασία και αναβάθμιση των ακτών Σαρωνικού
  • Μεσόγειος SOS
Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης
Οικολογική Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Αττικής

  • Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Αιγιαλοί και Παραλίες ανήκουν στους πολίτες
Προσφυγή για τη διασφάλιση της ελευθερης πρόσβασης


Σχετικές δράσεις άλλων φορέων:
  • ΥΠΕΚΑ
Άνοιγμα παραλιακού μετώπου 1,8χλμ στον Άγιο Κοσμά έως τον Ιππόκαμπο