1η Συνεδρίαση 25/02/2010
Συνοπτικά Πρακτικά

2η Συνεδρίαση 18/03/2010
Παρουσίαση - Συζήτηση για την Κάλυψη Γης στην Αττική (1987 - 2007)
Παρουσίαση
Χάρτες

3η Συνεδρίαση 08/04/2010
Παρουσίαση - Συζήτηση για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση στην Αττική

4η Συνεδρίαση 29/04/2010
Παρουσίαση - Συζήτηση για τον Θόρυβο στην Αττική

5η Συνεδρίαση 13/05/2010
Παρουσίαση - Συζήτηση για την Διαχείριση Αγροτικής Γης στην Αττική