ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΚΑ ΕΜΠ 2011
(Α ΦΑΣΗ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ (Ιανουάριος 2011)
(Β ΦΑΣΗ) ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (Μάϊος 2011)
(Γ ΦΑΣΗ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (Απρίλιος 2012)ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΚΑ ΕΜΠ 2011
1ο Παραδοτέο (Οκτώβριος 2010)
2ο Παραδοτέο (Φεβρουάριος 2011)
3ο Παραδοτέο (Φεβρουάριος 2011)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΚΝΟΔΟΜΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ: ΜΙΑ <<ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ>>. 2011
Κείμενο, Ανάλυση, Μελέτες, Πρόταση (Μάρτιος 2011)ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010.
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο και η πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου (13/12/10).

H πολεοδομική ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την Πανεπιστημίου (10/12/10).
Μνημόνιο Συνεργασίας Συναρμόδιων Φορέων για την Πολεοδομική Ανασυγκρότηση στο Κέντρο της Αθήνας (Δεκέμβριος 2010).

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ ΑΞΟΝΑ ΠΕΖΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΜΜ.
7η Συνεδρίαση 23/11/2010
Πρακτικά
Σημείωμα

6η Συνεδρίαση 19/10/2010
Πρακτικά

5η Συνεδρίαση 12/10/2010
Πρακτικά

4η Συνεδρίαση 24/09/2010
Πρακτικά
Σημείωμα

3η Συνεδρίαση 9/9/2010
Πρακτικά

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - Β'ΦΑΣΗ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003).
Τεύχος
Χάρτες