Πρόγραμμα Παρουσιάσεων – Συζητήσεων του Νέου ΡΣΑ

20/07/2011
ΥΠΕΚΑ/ ΟΡΣΑ - Πρώτη Παρουσίαση Στρατηγικών και Προτεραιοτήτων (Μουσείο Μπενάκη).

14/09/2011
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Παρουσίαση \ Συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος.

22/09/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Πρώτη Παρουσίαση \ Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

12/10/2011
ΥΠΕΚΑ - Παρουσίαση \ Συζήτηση με μέλη και εκπροσώπους Συμβουλίου Ρυθμιστικού Σχεδίου
(Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων).

17/10/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

24/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ -  Δημοτικό Συμβούλιο

31/10/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Μητροπολιτική Επιτροπή Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικών Αναπλάσεων.

09/11/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

24/11/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  - Δημοτικό Συμβούλιο.

29/11/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Κεντρικός Τομέας Αθηνών.

01/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς.

02/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.

07/12/2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

12/12/2011
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) -  Ημερίδα: «Έλληνες
Πολεοδόμοι και η σύγχρονη πόλη».

15/12/2011
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
- Δημοτικό Συμβούλιο.

16/01/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.

23/01/2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.Δ.Α.)

23/02/2012
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ - Ημερίδα με θέμα "Περιβαλλοντική διάσταση και τεχνολογικές προοπτικές στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Αθήνας"